Vinterarbeid

Takarbeid om vinteren

Jobber blikkenslagere om vinteren? Ja, blikkenslager er et helårsyrke – og vi kan utføre de samme oppgavene om vinteren som på sommeren. Store snømengder kan selvfølgelig by på problemer. Vi har rutiner for å holde effektiviteten oppe selv på de mørkeste og kaldeste vinterdagene.

Du tenker kanskje ikke over at det er positive sider ved vinterarbeid. Man slipper sjenerende stillas når man gjerne vil se og nyte sommersolen. Faren for vannlekkasjer ved takarbeid blir mindre om vinteren fordi det er lettere å kontrollere snø enn regn.

Snøras og issikring

Ulykker som følge av is- og snøras fra tak har fått myndighetene til å skjerpe kravene til sikring. Straffen for å unnlate og følge regelverket er også innskjerpet i form av høyere bøter. Som blikkenslager jobber vi på tak hele året og har en unik erfaring som brukes til å se hva som er nødvendig for å gjøre ditt tak trygt, både for de som ferdes gående, syklende eller kjørende forbi ditt hus eller din gård. Taket skal naturligvis også være trygt for beboerne. Se bilde av monterte snøfangere.

Blikkenslager A. Hansen’s blikkenslagerverksted kan tilby:

– Montering av godkjent is- og snøsikringsutstyr på alle typer tak. Bl.a. snøfanger og snøstopper.

– Vi rykker ut på kort varsel ved akkutt behov for fjerning av is og/eller snø.

– Snømåking av tak for å lette trykket på takkonstruksjonen.

– Tegn din vedlikeholdsavtale med oss. Vi forplikter oss til å holde et øye med snø og is-mengdene på ditt tak – og fjerne dette hvis det er nødvendig.

– Etablering av varmekabler i takrenner og taknedløp i samarbeid med autorisert elektriker.